วันเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 24 เม.ย. 2014, 4:39:55

โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง ได้กำหนดวันเปิดเรียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557