กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2559

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2016, 7:48:13

ทางโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียงได้ดำเนินการรณรงค์/ประชาพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว